ANBI-status

Namen en functies van de bestuursleden:

  • H. Pielkenrood, voorzitter
  • L. Draaijer, secretaris
  • J. Meijn, penningmeester
  • A. Vlot, lid
  • Y. Klomp, lid
  • A. Mulder-Nunnink, lid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie.

Bankrekening: NL 86 INGB 0005 7822 91
Fiscaal nummer: 804450122
KvK 40617862

Beleidsplan

Download via onderstaande button het Beleidsplan van Nut Zaanstad.

Jaarstukken

Download via onderstaande button de jaarstukken van Nut Zaanstad.