Nutsprijs

Departement Zaanstad Zuid heeft bij haar 200-jarig bestaan in 1989 de „Nutsprijs” ingesteld. Deze wordt jaarlijks tijdens de Algemene ledenvergadering uitgereikt in de vorm van een geldprijs van € 1000 aan een instelling die zich in de Zaanstreek binnen onze doelstelling uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt. In 2017 werd de Nutsprijs uitgereikt aan Stichting Present Zaanstreek.

Foto E. Rietman