Departement Zaanstad Zuid heeft bij haar 200-jarig bestaan in 1989 de „Nutsprijs” ingesteld. Deze wordt jaarlijks uitgereikt in de vorm van een geldprijs van € 1000 aan een instelling die zich in de Zaanstreek binnen onze doelstelling uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt. De Nutsprijs 2020 werd tijdens de Algemene Ledenvergadering op 9 maart 2020 uitgereikt aan vereniging Zaans Erfgoed. Deze vereniging staat op de bres voor het rijke Zaanse verleden en zet zich in voor het behoud, bescherming en de restauratie van roerend en onroerend erfgoed en het verbreiden van kennis hierover.

Op de foto wordt de Nutsprijs 2020 uitgereikt door Nut-voorzitter Hans Pielkenrood (links) aan de bestuursleden van Zaans Erfgoed Ron Kiburg (voorzitter, midden) en Jan Piet Bloem.

Foto: Pascal Fielmich