Financiële ondersteuning door ons departement

Departement Zaanstad Zuid is tevens een „fondsdepartement”. Dat wil zeggen dat wij ons vermogen mede aanwenden voor de financiële ondersteuning van goede doelen in de Zaanstreek die in lijn zijn met de Nuts-doelstelling. Ons budget is echter beperkt en onze ondersteuning zal dus altijd bescheiden van aard zijn.

Voorkom teleurstelling en kijk eerst of u aan de voorwaarden voldoet voordat u een subsidie aanvraagt.

Voorwaarden

Uw stichting of vereniging is gevestigd in de Zaanstreek (Zaanstad, Oostzaan of Wormerland).

 • U heeft geen structureel exploitatietekort en uw aanvraag heeft geen betrekking op uw normale exploitatie.
 • U bent geen particulier, maar een vereniging of stichting met een sociaal-maatschappelijk doel.
 • U kunt aantonen dat er inspanningen zijn geleverd om het project zelf te financieren. Desondanks is er een tekort.
 • U heeft de afgelopen 2 jaar geen subsidie van ons departement gekregen.
 • U kunt per project maar éénmaal een aanvraag indienen.

Gewenste gegevens

Bij uw aanvraag dienen de volgende gegevens te worden verstrekt:

 • een duidelijke omschrijving van het project;
 • een begroting en dekkingsplan van het project;
 • de statuten van uw stichting of vereniging;
 • een recent uittreksel Handelsregister KvK (indien ingeschreven);
 • een opgave van organisaties/fondsen waarbij ook een aanvraag is ingediend;
 • het laatste jaarverslag van uw stichting of vereniging.

Heeft u alles verzameld, stuur dan uw aanvraag op naar het secretariaat. Lees verder onder ‘Contact’.

Het bestuur beoordeelt uw aanvraag en besluit om al dan niet tot financiële ondersteuning over te gaan. Over het besluit van het bestuur, bijvoorbeeld om niet tot financiële ondersteuning over te gaan, kan niet worden gecorrespondeerd. In de praktijk is de doorlooptijd van een aanvraag ongeveer 2 tot 3 maanden.

Heeft u vragen, laat dan uw gegevens achter in het formulier op de pagina ‘Contact’.

Financiële ondersteuning door het landelijke NUTfonds

De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen heeft in 2012 onder de naam „NUTfonds” een eigen steunfonds opgericht.

Bijdragen uit het NUTfonds zijn bedoeld voor projecten op het gebied van ‘Mens & Maatschappij’. Het maximum bedrag voor een projectaanvraag is € 5000. Projectvoorstellen op het gebied van Mens & Maatschappij die gerelateerd zijn aan het onderwijs kunnen ook in aanmerking komen voor een bijdrage uit het NUTfonds. De aanvraagprocedure voor subsidie van het NUTfonds is door de Maatschappij ondergebracht bij het VSBfonds.

Lees meer over het NUTfonds en over hoe u een subsidie aanvraagt onder: www.nutalgemeen.nl/over-t-nut/nutfonds.

Subsidieaanvragen voor het NUTfonds dienen bij voorkeur ondersteuning te krijgen van een Nutsdepartement. Indien uw subsidieaanvraag betrekking heeft op een project wat gerealiseerd wordt in de Zaanstreek, kunt u over ondersteuning van uw subsidieaanvraag contact opnemen met ons departement. Lees verder onder ‘Contact’.

Het bestuur beoordeelt uw verzoek tot ondersteuning van uw subsidieaanvraag voor het NUTfonds. Over het besluit van het bestuur, bijvoorbeeld om niet over te gaan tot ondersteuning van uw subsidieaanvraag, kan niet worden gecorrespondeerd. In de praktijk is de doorlooptijd van een verzoek ongeveer 2 tot 3 maanden.

Heeft u vragen, laat dan uw gegevens achter in het formulier op de pagina ‘Contact’.